Chí Tôn Thần Ma

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 93
Trạng thái:
Lượt nghe:
【Tháng: 】【Tuần: 】【Ngày:
Đọc truyện chữ 👆 Đọc truyện tranh 👆 Đọc Sách 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:04:56
2:
Tap 002 - 05:43:44
3:
Tap 003 - 05:44:03
4:
Tap 004 - 05:41:54
5:
Tap 005 - 05:40:41
6:
Tap 006 - 05:41:50
7:
Tap 007 - 05:41:24
8:
Tap 008 - 05:44:35
9:
Tap 009 - 05:33:17
10:
Tap 010 - 05:39:23
11:
Tap 011 - 05:46:23
12:
Tap 012 - 05:35:09
13:
Tap 013 - 04:56:54
14:
Tap 014 - 05:24:45
15:
Tap 015 - 05:28:04
16:
Tap 016 - 05:43:03
17:
Tap 017 - 05:40:15
18:
Tap 018 - 05:48:34
19:
Tap 019 - 05:45:08
20:
Tap 020 - 05:44:45
21:
Tap 021 - 05:43:48
22:
Tap 022 - 05:43:43
23:
Tap 023 - 05:46:31
24:
Tap 024 - 05:43:47
25:
Tap 025 - 05:48:35
26:
Tap 026 - 05:48:18
27:
Tap 027 - 05:52:21
28:
Tap 028 - 05:50:50
29:
Tap 029 - 05:52:30
30:
Tap 030 - 05:51:40
31:
Tap 031 - 05:51:58
32:
Tap 032 - 05:55:19
33:
Tap 033 - 05:57:06
34:
Tap 034 - 05:57:06
35:
Tap 035 - 06:03:10
36:
Tap 036 - 05:45:49
37:
Tap 037 - 05:56:36
38:
Tap 038 - 05:56:42
39:
Tap 039 - 06:25:43
40:
Tap 040 - 05:17:00
41:
Tap 041 - 05:53:09
42:
Tap 042 - 06:10:36
43:
Tap 043 - 06:13:12
44:
Tap 044 - 05:55:23
45:
Tap 045 - 05:59:14
46:
Tap 046 - 06:11:14
47:
Tap 047 - 06:02:38
48:
Tap 048 - 05:59:17
49:
Tap 049 - 05:58:55
50:
Tap 050 - 05:57:14
51:
Tap 051 - 05:52:10
52:
Tap 052 - 03:55:02
53:
Tap 053 - 03:44:28
54:
Tap 054 - 03:54:18
55:
Tap 055 - 03:56:27
56:
Tap 056 - 04:01:29
57:
Tap 057 - 03:54:12
58:
Tap 058 - 04:01:40
59:
Tap 059 - 03:49:04
60:
Tap 060 - 03:26:04
61:
Tap 061 - 03:22:48
62:
Tap 062 - 03:55:13
63:
Tap 063 - 04:02:31
64:
Tap 064 - 03:58:10
65:
Tap 065 - 03:56:45
66:
Tap 066 - 04:08:28
67:
Tap 067 - 04:09:17
68:
Tap 068 - 03:50:56
69:
Tap 069 - 03:40:36
70:
Tap 070 - 03:40:34
71:
Tap 071 - 03:56:12
72:
Tap 072 - 04:40:32
73:
Tap 073 - 04:02:26
74:
Tap 074 - 04:02:01
75:
Tap 075 - 04:18:00
76:
Tap 076 - 04:10:48
77:
Tap 077 - 04:50:41
78:
Tap 078 - 04:54:28
79:
Tap 079 - 04:35:48
80:
Tap 080 - 04:24:33
81:
Tap 081 - 04:46:44
82:
Tap 082 - 04:05:24
83:
Tap 083 - 04:12:09
84:
Tap 084 - 03:31:59
85:
Tap 085 - 03:22:47
86:
Tap 086 - 03:30:04
87:
Tap 087 - 03:46:10
88:
Tap 088 - 03:50:14
89:
Tap 089 - 03:43:12
90:
Tap 090 - 03:47:05
91:
Tap 091 - 04:15:40
92:
Tap 092 - 04:09:00
93:
Tap 093 - 04:42:25
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Join us on Facebook

[player id='54017']

– Thần Vũ Đại Lục , dương võ kính thần . Một đời thiên kiêu , Võ thánh trọng sinh . Thái nhất chân thủy , luyện thể nhập đạo . Quyền lay trời đất , chân đạp thiên kiêu .

Tuyệt thế thiên đế , vạn pháp thành không . “Có dũng khí coi rẻ ca nhân , hết thảy đập chết!” “Dám động ca nữ nhân , đều đã trầm miên!” “Ca chỉ là một thần thoại , không ai sánh bằng!” —— đến từ « vô thượng thiên đế »