Chí Cao huyền Thưởng

Main playlist with id Chí Cao huyền Thưởng does not exist!Main playlist with id Chí Cao huyền Thưởng does not exist! – “Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành toàn bộ trong biển vũ trụ số tiền thưởng cao nhất nam nhân!”

Tại Hải Lam tinh trụ cột học viện quân sự ở lễ khai giảng, với tư cách tân sinh đại biểu Cổ Đinh đang tại toàn trường thầy trò trước mặt nói ra chính mình lý tưởng vĩ đại.