Cầu Vương Vạn Tuế

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Hắn là thế giới bóng đá lớn nhất tranh luận tính cầu thủ! Sử thượng lợi hại nhất xạ thủ! Hắn kiệt ngao bất tuần, hắn Trương Dương khí phách, hắn vĩnh viễn không khuất phục! Là chân chính đấu sĩ!! Hắn là đội bóng linh hồn!
Hắn có thể đi vào cầu! Tiến rất nhiều cầu!

Hắn là Cầu Vương!
“Đối với Trương Dương, hoặc là ưa thích hắn, hoặc là thống hận hắn, không có cái khác khả năng!”