Cầu Đạo Tại Vạn Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tốn thời gian tu hành vô số tuế nguyệt, thánh nhân phúc chưởng dưới thân tử đạo tiêu. Cơ duyên xảo hợp dưới, trở về tám ngàn năm trước, nguyện ta chu huyền cuộc đời này chứng đạo hỗn nguyên…….

Túm lại là đồng nhân và đồng nhân. Ta cũng bắt đầu ngán nhưng cố làm nốt.