Bế Quan Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đại Hoang thế giới Tiên Ma khắp nơi trên đất.
Trở thành Côn Lôn phổ thông đệ tử Giang Lan, chỉ có thể lưu tại Đệ Cửu Phong trông coi U Minh cửa vào.
Hệ thống kích hoạt, bắt đầu bế quan tu luyện.
Một ngày nhập môn.

Ba năm Kim Đan.
Trăm năm thành Tiên.
Ngàn năm. . .
Cùng năm, Dao Trì bạn gái tìm được hắn, Côn Lôn sắp thất thủ để hắn trước trốn.