Bất Diệt Kiếm Quân

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Minh Vi Thiên Kiêu, Khước Đương Phế Tài, thiếu niên lúc ngẫu nhiên được Đế Giả truyền thừa, hiện ra đọa Thiên chi chi phí, múa may thiên địa, khuấy động Phong Vân, một đường đường máu phiêu bạc, cuối cùng thành vô địch chi chi phí, người trong thiên hạ nào dám không phục, trong thiên địa không khỏi quỳ lạy, là thần không phục, chém, là Thánh không lạy, Diệt…

– Công pháp chia làm Phàm giai, Huyền Giai, Linh Giai, Thần Giai, Thánh Giai; Mỗi cấp bậc chia làm Thượng, Trung, Hạ.
– Binh khí chia làm Phàm giai, Huyền Giai, Linh Giai, Bán Thần cấp, Thần Giai, Bán Thánh cấp, Thánh Giai,