Bắt Đầu Một Con Trùng Tiến Hóa Toàn Bộ Nhờ Nuốt

Main playlist with id Bắt Đầu Một Con Trùng Tiến Hóa Toàn Bộ Nhờ Nuốt does not exist!Main playlist with id Bắt Đầu Một Con Trùng Tiến Hóa Toàn Bộ Nhờ Nuốt does not exist! – Khổng Trùng chưa từng nghĩ đến chính mình cũng có thể đụng tới trong truyền thuyết xuyên qua.
Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình củi mục sinh hoạt có thể tại sau khi xuyên việt có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lại phát hiện chính mình biến thành một đầu không đáng chú ý côn trùng!
“Mục đích của ta là để ngài trở thành thế giới này đỉnh cấp giống loài.”

Cái này sinh trưởng ở trong cơ thể mình thần kỳ sinh vật đem dẫn dắt Khổng Trùng ở cái thế giới này mạnh mẽ đâm tới, thôn phệ vạn vật, trở thành chân chính đỉnh phong tồn tại! “Ta mặc dù cái gì cũng không có, nhưng ta đủ thô bạo a!”