Bắt Đầu Liền Vô Địch Thế Gian

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– một thân thực lực của hắn, vô cùng kinh khủng, Cửu Thiên Thập Địa, Thần Ma hai giới đệ nhất cao thủ.
Hắn là sử thượng làm người tuyệt vọng kinh khủng nhất Đại Ma Vương, làm việc bá đạo vô song, để cho thế gian cảm thấy vô hạn sợ hãi.

Hắn là lão sư, dạy nên đệ tử tốt nhất, người người đều là nhân trung Long Phượng, thế gian hiếm thấy cường giả.
Đây là một cái vô địch kinh khủng Đại Ma Vương cố sự.