Bá Tước Xâm Lược Chỉ Nam

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Phát triển kinh tế từ trước đến nay không thể rời đi đầu tư bên ngoài xí nghiệp rót vào.
Đưa vào đầu tư bên ngoài đầu nhập, phát triển Camnas kinh tế trở thành Welles gia tộc hàng đầu phương châm.
Tại Rost thành ngươi có thể nhìn thấy cả một đời đều không thấy được cảnh tượng.
Nơi này có máy bán hàng giới hắc khoa kỹ da xanh Địa Tinh.
La hét muốn coi bói Cẩu Đầu Nhân tế tự.

Mở ra lính đánh thuê công ty dã man Ngưu Đầu Nhân.
Thậm chí rời xa thế tục mỹ lệ Tinh Linh đều tại Rost thành mở một nhà tiệm thẩm mỹ, vương thất thành viên luôn luôn không xa ngàn dặm tới thiếp một trương chuyên dụng mặt màng.
Nếu như ngươi trong thành trông thấy phương xa ác long không nên kinh hoảng.
Bởi vì Bá tước đại nhân Leizhe nói qua: Bọn chúng chỉ là một đám tới cầm cố châu báu bằng hữu!