Anh Của Ta Là Chủ Giác

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Chuyển sinh đến Thần hoang đại lục, một tràn ngập huyễn hoặc sắc thái tu luyện thế giới.
Vốn tưởng rằng vẫn là bình thường cả đời, nhưng ai biết, anh của ta dĩ nhiên là vai chính.
Keng!
Phần mềm hack tới sổ.

Trói chặt vai chính Hệ Thống! Vai chính có, ngươi cũng có!
Anh của ta là Thần Thể, vậy ta cũng là Thần Thể , anh của ta thiên phú ngộ tính tuyệt thế Vô Song, vậy ta cũng tuyệt thế Vô Song. . . . . .
Có ta ca có một khẩu, thì có ta một cái.
Bất kể là công pháp vẫn là thể chất thiên phú, ta đều theo anh của ta, từ đây không cần tiếp tục phải lo lắng vấn đề tu luyện ! Đắc ý!