Ác Linh Quốc Độ

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:57:49
2:
Tap 002 - 03:01:46
3:
Tap 003 - 03:03:31
4:
Tap 004 - 03:06:12
5:
Tap 005 - 02:52:08
6:
Tap 006 - 02:49:05
7:
Tap 007 - 02:57:31
8:
Tap 008 - 03:05:45
9:
Tap 009 - 03:06:27
10:
Tap 010 - 02:59:35
11:
Tap 011 - 03:03:31
12:
Tap 012 - 03:11:58
13:
Tap 013 - 03:03:04
14:
Tap 014 - 03:06:15
15:
Tap 015 - 03:09:27
16:
Tap 016 - 02:57:54
17:
Tap 017 - 03:02:17
18:
Tap 018 - 03:01:32
19:
Tap 019 - 03:05:34
20:
Tap 020 - 03:05:26
21:
Tap 021 - 02:49:04
22:
Tap 022 - 03:15:30
23:
Tap 023 - 03:15:45
24:
Tap 024 - 03:07:38
25:
Tap 025 - 03:06:50
26:
Tap 026 - 03:08:13
27:
Tap 027 - 03:11:24
28:
Tap 028 - 03:13:53
29:
Tap 029 - 03:11:10
30:
Tap 030 - 03:03:40
31:
Tap 031 - 03:01:35
32:
Tap 032 - 03:19:20
33:
Tap 033 - 03:06:48
34:
Tap 034 - 03:05:29
35:
Tap 035 - 03:10:02
36:
Tap 036 - 02:56:22
37:
Tap 037 - 03:03:43
38:
Tap 038 - 02:34:48
39:
Tap 039 - 02:48:34
40:
Tap 040 - 02:47:09
41:
Tap 041 - 02:52:30
42:
Tap 042 - 02:51:58
43:
Tap 043 - 02:54:22
44:
Tap 044 - 03:05:45
45:
Tap 045 - 02:59:00
46:
Tap 046 - 02:56:34
47:
Tap 047 - 02:47:37
48:
Tap 048 - 02:46:25
49:
Tap 049 - 03:03:00
50:
Tap 050 - 02:49:03
51:
Tap 051 - 02:54:15
52:
Tap 052 - 02:38:24
53:
Tap 053 - 02:34:16
54:
Tap 054 - 02:36:09
55:
Tap 055 - 02:46:59
56:
Tap 056 - 02:43:56
57:
Tap 057 - 02:31:09
58:
Tap 058 - 02:34:15
59:
Tap 059 - 02:35:48
60:
Tap 060 - 02:35:00
61:
Tap 061 - 02:26:20
62:
Tap 062 - 02:28:29
63:
Tap 063 - 02:19:24
64:
Tap 064 - 02:10:46
65:
Tap 065 - 02:05:54
66:
Tap 066 - 02:25:01
67:
Tap 067 - 02:19:39
68:
Tap 068 - 02:14:00
69:
Tap 069 - 02:20:04
70:
Tap 070 - 02:12:08


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ác Linh Quốc Độ – Ác Linh Quốc Gia
Tác giả: Trong nháy mắt cười cười
Kế 《 khủng bố lệnh truy nã 》 《 vô cùng khủng bố 》 về sau, cười cười cuốn thứ ba linh dị tiểu thuyết 《 ác linh quốc gia 》, kinh hãi lai tập! Group số: 468 930 903
Quang Minh tán đi, đêm tối hạ xuống, theo dõi chúng ta mỗi người mộng cảnh.
Chân tướng của sự thật bị giả dối khổn trói ở lạnh như băng trong góc, ngẫu nhiên có người phát hiện nó, nhưng tổng hội không khỏi quên lãng.
Mắt mèo trong lộ ra con ngươi màu đỏ ngòm, nửa đêm trước cửa sổ khiêu động quần bãi, còn có trong bóng tối… Đang không ngừng ép tới gần của ngươi khủng bố thân ảnh!
Chó cùng rứt giậu, ác linh lai tập, tuyệt vọng hết sức căng thẳng!
Vô số để cho người ta sởn hết cả gai ốc sự kiện liên tiếp đánh tới, là ở trong tuyệt vọng trầm luân? Có phải ở trong tuyệt vọng phấn khởi?
Vẫn là tàn nhẫn cùng đợi đến từ vận mạng tuyên án?
Đây là thuộc về ác linh quốc gia, một cái tràn ngập khủng hoảng cùng chém giết thế giới.

Phân đẳng cấp các ma quỷ trong truyện.
Cập nhật các loại quỷ trong truyện:
– Quỷ hồn: Chỉ những quỷ năng lực yếu kém gần như không ảnh hưởng được tới người.
– Quỷ mị: Chỉ những quỷ có năng lực ảnh hưởng gián tiếp như phụ thân, ảo giác…
– Lệ quỷ: Chỉ những quỷ có năng lực trực tiếp giết người, thường hiếu sát hay mang theo oán niệm, chúng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mỗi khi giết người thành công.
– Phụ thân quỷ: Thuộc loại quỷ mị có khả năng trực tiếp phụ thân khống chế người khác
– Quỷ nước: Có năng lực liên quan đến nước. Ở trong truyện xuất hiện ở quyển 3 là thuộc loại lệ quỷ có năng lực làm cơ thể mất nước đến chết cùng tạo lá chắn bằng nước.
– Ác mộng quỷ: Thuộc loại quỷ mị, cần thông qua phụ thân để xuất hiện ở thế giới thực, chuyên sử dụng ác mộng cùng năng lực đọc ký ức, biến ảo làm sụp đổ tinh thần đối phương sau đó phụ thân khống chế đối tượng.
– Mộng ma quỷ: Thăng cấp của ác mộng quỷ, có thêm được năng lực trực tiếp qua lại giữa thực tế và mộng ảo, ở trong mộng sức mạnh tương đương lệ quỷ.
Đọc bản dịch “Ác Linh Quốc Gia”.