Thái Cổ Kiếm Tôn

31/12/2020 teppiesq 0

– Cũng chỉ thanh vân, khí thôn âm u. Đại đạo đan xen, kiếm giả độc tôn. Đây là một người cùng một thanh kiếm […]