Nhất Thế Ma Tôn

30/11/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Tô Hạo, ngoài ý muốn chết thảm, nhưng ở Tiên Thiên Kim Liên bên trong sống lại, trở thành Liên Hoa hóa […]

Thái Cổ Cuồng Ma

30/11/2020 teppiesq 0

– Một người thân triền bảy màu ác long, vai khiêng cổ xưa thạch quan đầu bạc thanh niên, nhìn lên cao cao tại thượng […]

Cửu Long Thánh Tổ

29/11/2020 teppiesq 0

– Cửu Long đại lục, cổ có Cửu Long! Tương truyền đến một long giả, nhưng liệt trên ức vạn người; Đến Cửu Long Nhân, […]