Tiểu Yêu Thê

30/09/2020 teppiesq 0

– Văn Kiều thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, người yếu nhiều bệnh, là thế mắt người bên trong rất đáng thương. Cái này nhóc […]

Chí Cao Chúa Tể

30/09/2020 teppiesq 0

– Chưởng thôn thiên địa sơn hà. Cước đạp nhật nguyệt tinh thần. Thiếu niên Tần Dịch mang theo một quyển thần bí đồ quyển, […]

Cao Năng Tập Kích

29/09/2020 teppiesq 0

– Ngươi nghĩ có được thế giới bên trên cường đại nhất năng lực sao? Nếu như nghĩ, mời chứng minh ngươi thực lực, dùng […]

Ngũ Hành Nguyên Linh

29/09/2020 teppiesq 0

– Văn Hạo, một cái được xưng là phế vật Ngũ Hành thân thể, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành Võ Giả […]

Yêu Hoàng Thái Tử

28/09/2020 teppiesq 0

– Khẩu thôn nhật nguyệt, Thủ nhưng trích tinh thần. Vấn quân hà năng ngươi? Một mạch phản nói chân. Ngực ngưng ngũ khí thần, […]