Đại Huyền Vũ

31/07/2020 teppiesq 0

– Huyền cùng vũ quyết đấu, óng ánh rực rỡ! Nhân hòa yêu tranh đấu, quỷ quyệt khó lường! Một đoạn nhiệt huyết truyền kỳ; […]

Thứ Nguyên Chi Môn

31/07/2020 teppiesq 0

– Ta muốn cởi gió về hướng bắc, Hiên Viên tuyết rơi tựa bão gầm Ta muốn mượn thuyền chèo ra đông, Tiên tử yểu […]

Tinh Ngự

30/07/2020 teppiesq 0

– Một thế giới về võ. Một thế giới Cự Linh. Một thiên tài ngự trên vô số cường giả. Lăng Phong, thiếu niên thiên […]