Hắc Ám Tây Du

31/05/2020 teppiesq 0

– 《 Tây Du Ký 》 vẻn vẹn kể ra liên quan tới Tây Hành cố sự. Thế nhưng là sự tình thật chỉ có […]

Thần Hồn Chí Tôn

30/05/2020 teppiesq 0

– Con đường võ đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng, là nghịch thiên cải mệnh, vượt mọi chông gai hành trình. Vạn năm trước, […]