Hokage Thần Chi Luân Hồi

30/04/2020 teppiesq 0

– Trọng sinh thành Yahiko, có rinnegan, làm boss, đọc thấy nvc thì có vẻ lạnh lùng, gaylỳ không mê gái nhưng đại hậu cung.

Võ Cực Thần Vương

30/04/2020 teppiesq 0

– Kinh thế Yêu đồng loạn thiên địa, tuyệt thế Thần thể phá càn khôn. Lục Đạo trầm luân, muôn đời không Thiên Đế. Chư […]

Yêu Long Cổ Đế

30/04/2020 teppiesq 0

– Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, đã từng chấp chưởng thánh vực, trấn áp một thế, làm Ngân Hà tinh hệ đỉnh! Lại bởi […]

Quốc Vương Vạn Tuế

30/04/2020 teppiesq 0

– Xuyên Việt trở thành quốc vương một nước, Tôn Phi đã tượng rằng hắn sẽ được nắm trong tay toàn thiên hạ, được ôm […]

Vạn Cổ Thiên Ma

29/04/2020 teppiesq 0

– Thiếu niên Vân Thư, thiên phú dị bẩm, nhưng bởi vì bệnh lạ mười năm không vào tu hành ngưỡng cửa, chịu hết khi […]